SAN PEDRO BAY PORTS KUNNER NYT TILTAK FOR Å FLYTTE LAST

Som kunngjort av havnene i Los Angeles og Long Beach under ledelse av president Bidens Task Force for Supply Chain Disruptions, vil det bli satt i verk en nødavgift med virkning fra 1. november 2021.

SAN PEDRO  BAY PORTS ANNOUNCE NEW MEASURE TO CLEAR CARGO


Innleggstid: 04-november 2021